Markkinointiviestintä ja sisällöntuotanto

Koivisto Studio

Koivisto Studio oli minun ja muotoilijapuolisoni Tobias Feuerbacherin yritys, jolle loin graafisen ohjeiston sisältäen logon, väri-ilmeen ja tekstityyppien määrittelyt. Lisäksi suunnittelin ja toteutin verkkosivut - ensin WordPress-pohjaiset, jonka jälkeen siirryimme Shopify-alustalle. Vastasin yrityksen digitaalisesta viestinnästä, johon verkkosivujen lisäksi sisältyi sosiaalisessa mediassa viestimistä (pääasiassa Facebook ja Instagram) sekä suoramarkkinointia uutiskirjeen ja muun sähköpostimarkkinoinnin muodossa (kutsut, lehdistötiedotteet). Viestinnässä tavoitellaan mielikuvaa, johon liittyvät teemat tyyneys, pysyvyys ja juurevuus. Henkilöbrändäyksellä on myös iso rooli. Sisäisen viestinnän materiaalit on toteutettu englanniksi, esimerkiksi graafinen ohjeisto.

Graafista ohjeistoa

Sisältömarkkinointia FB & IG

Lehdistötiedote

Uutiskirje

PULA

PULA oli muotoiluopintojen aikainen projekti, jossa toteutin monipuolisesti graafista suunnittelua sekä sisältömarkkinointia kuvien, kuvitusten, videoiden ja tekstien muodossa. Toteutin muun muassa WordPress -pohjaiset verkkosivut ja vastasin niiden ylläpidosta. Suunnittelin projektille logon yhdessä muotoilija Fanni Ala-Uotilan kanssa. PULA on lyhennys Punainen Lanka -termistä ja siitä syntyi lankamainen logo, jossa on punaista väriä. PULAn väri-ilmeeseen valikoituivat lämpimät sävyt pääväreistä: punainen, sininen ja keltainen. Viestinnässä korostuu leikkisyys ja lämminhenkisyys.

© Susanna Feuerbacher

×